Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Dùng quả cây giặt quần áo thun đồng phục

Theo kinh nghiệm của nhân dân, ta có thê dùng các loại quà găng, quả vin, quả bồ hòn đê tắm giặt. Các loại quả này tuy không có tác dụng lầy trắng mạnh bằng xà phòng (vi trong quả không có xút) nhưng cũng cỏ thê làm sạch được cảc vết bần do mò hôi, ghét, mỡ, nhọ nồi, máu dính vào vải gây nên. Chúng lại còn có ưu điêm là khòng làm phai màu quần ảo.
Quả găng: Có lớp vỏ ngoài xanh, cứng, trong cỏ chửa chất ta-nanh, dễ làm quân áo xỉn lại. Do đấy, ta chỉ nên dùng hột găng và lớp vỏ lụa bao quanh hột đê giặt vì trong đỏ cỏ chất sinh bọt gọi là xa-pô-nin, có khả năng tầy sạch các vết bần.
Đem quần áo thun đồng phục giữ sạch bụi đất rôi ngầm vào nước lã. Ngâm như vậy sẽ làm các sợi vải trương lèn, vết bẫn dễ đưực tầy sạch hoặc có thẽ hòa tan một phần vào nước trong quả trình ngâm. Sau khi ngâm độ vài tiếng, đồ nước ngâm đi, cử một bộ quần áo lấy độ 10 quâ gang, bóc bỏ vỏ, lẩy hột, cho vào một miếng vải buộc túm lại. dùng cản dao hoặc chày gỗ giã nhỏ, rồi đặt túm vải đỏ vào những chỗ bằn mà vò. Vò xong, cho quần ảo và tủm vải vào chậu, đỗ độ 2 bát nước vào nhầu kỹ cho tới khi hết bần, bọt còn ít. Sau đỏ, ta chi còn việc giũ lại 2 — 3 làn nước sạch nữa là xong.
Không nên dùng quả găng bô đôi trực liếp xát lẻn mặt vải vì cũng dễ làm sờn vải, hon nữa khó giặt, chất sinh bọt tiết ra it.