Đồng phục, áo đồng phục, áo bác sĩ, áo đồng phục chuyên ngành

Phát triển ngành công nghiệp dệt may

Địa chỉ in kẹp file giá rẻ / Quạt phun sương kangaroo / Cổng tự động

Công nghiệp giấy của Bắc Ninh chủ yếu là sản xuất thủ công, irên cơ sở kinh nghiệm truyền thống của các làng nghề. Trong tương lai, với sự kết hợp giữa công nghệ của các làng nghề thủ công truyền ihống và công nghệ hiện đại, Bắc Ninh sẽ sản xuất thêm các mặt hàng giấy đáp ứng nhu cầu tiêu dùng như giấy vệ sinh, khăn ăn, giấy bao bì.
Cùng với ngành sản xuất đồ gỗ mĩ nghệ, các làng nghề truyền thống ở Từ San ^Kim Thiên, Phù Sơn, Đồng Ky, Đình Bảng…), Yên Phong (Dương ổ, Chọi…), Thuận Thành (Song Hồ) sẽ được phát Iriển mạnh.
– Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm là một ngành quan trọng của tỉnh, bao gồm các phân ngành như chế biến thức ăn gia súc, chế biến lương thực, chê biến rau quả, trái cây hộp, sản xuất nrợu bia…
– Công nghiệp dệt – da – may mặc, may áo đồng phục
Dây là ngành có điều kiện phát triển vì có thị trường trong và ngoài nước rất rộng lớn, nguồn lao động dồi dào lại có kĩ năng, giá lao động tương đối rẻ, rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Iliện nay ngành này còn chiếm tỉ trọng nhỏ trong cơ cấu công nghiệp cùa tỉnh (5,8% – năm 1995).
Cơ sở may chính là Công ti may Đáp Cầu (3,5 triệu sản ph;ỉm/năm). sáp tới sẽ đầu tư vào một số cơ sở may như Công ti may liên doanh Việt Thành, Công ti may liên doanh Kinh Bắc và 4